Prostori

Poslovni prostori na pravem mestu!

Priložnost za vrhunske gostince z odlično ponudbo!

V BTC City Ljubljana, v največjem poslovno-trgovskem centru Slovenije, v sklopu katerega je locirana ena najprestižnejših poslovnih zgradb v srednji Evropi "Kristalna palača", takoj oddamo gostinski obrat. Primeren je za vrhunsko kavarno ali restavracijo s panoramskim razgledom.

Predmet oddaje predstavlja gostinski prostor v neto izmeri 158 m2, ki se nahaja v 20. nadstropju stavbe in zajema:

 • priročno kuhinjo,
 • skladišče,
 • restavracijski del s panoramskim razgledom,
 • predprostor s toaletami,
 • toaletni prostor za osebje in
 • komunikacijski dostop za dostavo blaga.

Obstaja realna možnost povečanja kapacitete gostinskega lokala.

Prednosti za gostinca

 • vpeljan lokal s stalnimi strankami,
 • čudoviti prostor s panoramskim razgledom,
 • lasten dostop  z dvema zunanjima steklenima dvigaloma ter dodatna možnost dostopa še s štirimi notranjimi dvigali,
 • stranke so najemniki poslovne zgradbe - vrhunska in svetovno znana podjetja,
 • možnost bistro in kavarniške ponudbe,
 • v večernih urah možnost pogostitev za zaključene družbe,
 • možnost strežbe za znane naročnike - najemnike poslovne zgradbe.

Pogoji najema

 • Poslovni prostor se oddaja za nedoločen čas.
 • Najemnik ne bo imel pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
 • Najemnik bo dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
 • Najemnina, ki bo določena v Najemni pogodbi se usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS.
 • Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 5. v mesecu za tekoči mesec.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na pooblaščeno nepremičninsko agencijo Century 21, ki zbira vse ponudbe potencialnih najemnikov. Pokličite Century21 Emona, Avčinova 11, Ljubljana, tel. št.: 040 517 600 (Kontaktna oseba Aleš Pirc).

Gostinski prostor v 20. nadstropju